Những ngọn núi đầy màu sắc, những khu rừng ở thế giới khác và những bãi biển phát sáng trong bóng tối: Những địa điểm bất thường này trên khắp thế giới chứng minh rằng kỳ lạ cũng có thể tuyệt vời.

Chia sẻ