Tất Cả Trích Dẫn


33 Trích dẫn về sự sống còn của Bear Grylls

33 Trích dẫn về sự sống còn của Bear Grylls

Bear Grylls được biết đến nhiều nhất khi làm những việc mà hầu hết mọi người dành cả đời không bao giờ phải làm. Và những gì tốt hơn nữa, tất cả đều được ghi lại và có thể xem...

50 trích dẫn Charlie Chaplin & Bài phát biểu của nhà độc tài vĩ đại

50 trích dẫn Charlie Chaplin & Bài phát biểu của nhà độc tài vĩ đại

Charlie Chaplin là một nhà làm phim và diễn viên hài đến từ Anh. Ông sống từ năm 1889 – 1977, và trong thời gian đó đã trở thành một trong những nhân vật tiêu biểu nhất trong ngành công...