Vận Động Viên

22 trích dẫn truyền cảm hứng về thành công của LeBron James

Hôm nay, chúng tôi có 22 trích dẫn truyền cảm hứng nhất của LeBron James, một trong những cầu thủ NBA hàng đầu trong lịch sử. LeBron James là...

40 Trích dẫn tạo động lực của Dwayne Johnson (The Rock)

Dwayne Johnson là một hình mẫu lớn cho tôi trong những năm qua. Một ví dụ kinh điển khác về cách một người nào đó có thể đột phá, để...

37 trích dẫn tuyệt vời của Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo được coi là một trong những cầu thủ hay nhất, nếu không muốn nói là giỏi nhất thế giới. Câu chuyện của anh ấy rất truyền cảm, và...